Typy žeriavov

  • Jednonosníkové mostové žeriavy
  • Dvojnosníkové mostové žeriavy
  • Podvesné mostové žeriavy
  • Portálové žeriavy
  • Poloportálové žeriavy
  • Otočné žeriavy

Žeriavové dráhy

Dodávané ako samostatné nosníky, montované na jestvujúce konzoly stĺpov haly, alebo spolu so stĺpmi. Výpočet žeriavových dráh je prevedený podľa STN 270103 a STN 731401 . Podľa požiadaviek zákazníka je možnosť vybaviť žeriavovú dráhu revíznymi lávkami, plošinami, výstupnými rebríkmi a pod.

Oceľové konštrukcie

Návrh, výroba a dodanie, oceľových konštrukcií. Navrhujeme hospodárne profily s dôrazom na minimalizáciu nákladov. Opláštenie hál trapézovým plechom alebo tepelnoizolačnými sendvičovými panelmi. K dodávke oceľovej konštrukcie doložíme technickú dokumentáciu a statický posudok, resp. výrobnú dokumentáciu.

Close Menu