Spoločnosť sa zaoberá výrobou, montážou a rekonštrukciou mostových žeriavov, žeriavových dráh a oceľových konštrukcií. Prevádza taktiež opravy stávajúcich žeriavov a žeriavových dráh rôznych typov a poskytuje aj servisnú službu.

Servisná služba je obvykle zabezpečovaná do 24 hodín, v závislosti od rozsahu poškodenia a možnosti zaistenia náhradných dielov.

     Firmu založil majiteľ firmy Vladimír Telehanič v roku 1996 ako fyzická osoba , ktorý do toho času pracoval v š.p. Vihorlat Snina na montáži žeriavov ako vedúci montér . V roku 2005 bola transformáciou založená súčasná firma T.A.D. SNINA s.r.o., kde je výlučným vlastníkom pôvodný majiteľ. Vo svojom technickom obsadení má firma statika, konštruktéra, elektro-projektanta, zváracieho technológa, revízneho technika, geodeta, organizačného pracovníka a montérov s odbornou praxou.

Výroba nových žeriavov a rekonštrukčné práce na žeriavoch a žeriavových dráhach sú technický odborne zdokumentované a odovzdávané zákazníkovi s Odborným a záväzným stanoviskom, osvedčením ktoré vydáva príslušná Technická inšpekcia SR.

Všetci pracovníci firmy sú pravidelne školení a pre vykonávanie tejto pracovnej činnosti majú všetky potrebné oprávnenia napr. platné oprávnenie o preskúšaní MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., platné zváracie preukazy o vykonaní štátnych zváracích skúšok, a pod.

Kvalita

Kvalita dodaného tovaru alebo poskytnutých služieb je u nás vždy na prvom mieste

Revízie

Revízie sú vykonávané na najvyššej úrovni a všetko je patrične zadokumentované

Školenia

Naši pracovníci sú pravidelne školení, aby ich kvalita práce spĺňala najvyššie štandardy

Montáže

Všetky novozriadené a existujúce zrekonštruované žeriavy sú technicky odborne zdokumentované a odovzdávané s potrebnými osvedčeniami

Close Menu