Prevádzka

T.A.D. SNINA s.r.o.
Kapitána Nálepku 102/37
069 01 Snina

Fakturačné údaje

T.A.D. SNINA s.r.o.
Gagarinova 1583/28
069 01 Snina
IČO: 36510556 DIC: 2022088200
IC DPH: SK2022088200 podľa §4
ORSR Prešov, odd. s.r.o., vložka 16747/P

Telefonický kontakt

Konateľ: +421 905 418 601
Obchodný riaditeľ: +421 915 700 705

Mailový kontakt

Konateľ: tad-telehanic@belnet.sk
Obchodný riaditeľ: tad-kimak@belnet.sk

Close Menu